MobiOne - Om oss

Välkommen till MobiOne

Drygt 20 år i branschen

MobiOne startade sin verksamhet i 2001 och är idag en av nordens ledande leverantör av mobila IT-lösningar inom logistik, transport och distribution. 

Mobila handterminalsystem för affärskritisk information på fältet

MobiOne utvecklar, säljer och underhåller standardiserade mobila applikationer inom logistikområdet. Våra system är kundanpassade standardapplikationer inom varudistribution, serviceuppdrag, order, lagerhantering och säljadministration. Vi erbjuder behovsanalys, utveckling, implementering och support - framför allt i form av färdiga lösningar, men också som konsulttjänster.

Vi säkerställer er affärskritiska information

För mobil personal är relevant affärsinformation i rätt tid avgörande för både hög servicenivå mot kunden och effektivitet i det interna informationsflödet. Ju mer administrativt arbete som kan göras direkt på plats, desto större säkerhet i inmatningar, snabbare uppdateringar och snabbare avslut vid leverans, service och order. Mobil personal behöver moderna verktyg för informationshantering. MobiOnes mobila kommunikationslösningar ger högre effektivitet och lägre administrationskostnader genom:

  • färre icke-värdeskapande aktiviteter för att registrera och hämta information i system
  • färre kundsamtal med frågor om leveranser, följesedlar och fakturor samt färre reklamationer
  • ökad informationstillgänglighet och uppföljningsmöjligheter

Mobila lösningar för klokare logistik och lägre kostnader

För mobil personal är relevant information i rätt tid avgörande för både hög servicegrad mot kunden och effektivitet i det interna informationsflödet. Morgondagens företag knyter ihop personalens mobila informations- och rapporteringsbehov direkt med företagets affärssystem. Det ger enklare hantering av beställningar, körorder och leveranser som i sin tur ger ökad effektivitet och trygghet för fältpersonalen.

Effektiva och säkra transporter

Information om bränsleförbrukning, navigering och körstil ger bättre körekonomi och säkrare transporter, både för chauffören och omgivningen längs våra vägar och städer. Miljöaspekten ökar också kraven på omställning till mer effektiv logistik och distribution.

Kontakta oss

Transportföretag

MobiDeliv kopplar samman ert affärssystem med chaufförens fordonsdator.

Företag med fältsäljare

MobiOne erbjuder mobila applikationer inom transport, distribution, service, försäljning, entreprenad, renhållning och lager.

Företag med mobil servicepersonal

MobiOne erbjuder mobila applikationer inom transport, distribution, service, försäljning, entreprenad, renhållning och lager.

Företag med lagerpersonal

MobiWham är ett mobilt komplement till lager- och orderhanteringsystem som ger ökad driftssäkerhet och bättre kontroll.

Distribuerande företag

MobiRoute är en produkt för distribuerande företag, både för endast leveranser och där chauffören agerar som säljare och fordonet är ett rullande lager.

Kontakta oss

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss.
Skicka
804