MobiDeliv - körningar direkt via ert affärssystem

MobiDeliv

Varför välja MobiDeliv?
  • Minskad administrationskostnad
  • Ökad effektivitet
  • Förbättrad kundservice
  • Minskad pappershantering
  • Bättre överblick
  • Snabbare fakturering
  • Sänkta kommunikationsavgifter
  • Full spårbarhet
  • Minskade felkällor

MobiDeliv kopplar samman ert affärssystem med chaufförens fordonsdator.

Det betyder att chauffören får ut nya körningar elektroniskt samt rapporterar leveranser och körningar direkt in i affärssystemet via en effektiv gprs-kommunikation. Ni slipper alltså manuell inmatning i hemmasystemet med de felkällor det kan medföra och kan dessutom sänka era administrativa kostnader avsevärt.MobiDeliv finns anpassat för Container och Återvinning, Bygg och Anläggning, samt Bud och Paket.

Inloggning
Orderlista
Hämta/leverera
Hantera alla containertyper
Fraktioner
Lösavfall/tillägg till order
Tidsstämpel
Signatur på skärm, utskrift
Streckkodssystem
Skapa ny order
Ändra uppgifter om vikt, höjd, bredd mm
Meddelandehantering
Inloggning
Acceptera/neka jobb
Orderlista
Hämta/leverera
Materiel/materialplats/artikel
Tillägg till order ex. vikt, extratid och artikeltyp
Tidsfönster
Signatur på skärm, utskrift
Streckkodssystem
Skapa ny order
Meddelandehantering
Inloggning
Orderlista
Kundinformation
Godsinformation
Tidsram
Tidsstämpel
Signatur på skärm, utskrift
Streckkodssystem
Skapa ny order
Kontraorder
Meddelandehantering
Minskad administrationskostnad
Ökad effektivitet
Förbättrad kundservice
Minskad pappershantering
Bättre överblick
Snabbare fakturering
Sänkta kommunikationsavgifter
Full spårbarhet
Minskade felkällor

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss.
Skicka
811