MobiEco

MobiEco

Varför välja MobiEco?
  • Ökad lönsamhet
  • Lägre servicekostnader
  • Minskad bränsleförbrukning
  • Ökad trafiksäkerhet
  • Minskad miljöpåverkan
  • Möjliggör miljöcertifiering
  • Följ upp bränsleförbrukning

MobiEco och EcoCoach är två smarta system som med en avancerad fordonsdator samlar in en mängd olika information om körningen. På en färgskärm vid förarplatsen får chauffören löpande den information som behövs för att optimera sin körstil. All nödvändig kördata registreras och skickas till kontoret där den kan anlyseras och följas upp. MobiEco samlar in information om bränsleförbrukning, förarstil och fordonsprestanda. EcoCoach säkerställer att besparingseffekten maximeras och består.

Körsträcka
Körtid
Helhetsförbrukning
Medelförbrukning
Medelhastighet
Motorvarvtal i medeltal
Motorbromsningstid
Antal panikbromsningar
Tomgångstid
Tomgångsförbrukning
Ökad lönsamhet
Lägre servicekostnader
Minskad bränsleförbrukning
Ökad trafiksäkerhet
Minskad miljöpåverkan
Möjliggör miljöcertifiering
Följ upp bränsleförbrukning
Martinsen Transport och Scan Tank valde en komplett mobil fordonslösning från MobiOne och Motorola för ökad säkerhet, bättre körplanering och minskad miljöpåverkan.

Lösningen från MobiOne består av MobiRoute, MobiNav Pro, MobiEco, MobiTrack Web, MobiISA och MobiBlack Spots, samt Motorola On-board computer och ger bl. a fördelar som realtids-kommunikation, ökad säkerhet, minskad administration, minskad miljöpåverkan och minskat underhåll.

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss.
Skicka
811