MobiRoute - mobil orderhantering för distribuerande företag

MobiRoute

Varför välja MobiRoute?
 • Minskad administrationskostnad
 • Ökad effektivitet
 • Förbättrad kundservice
 • Minskad pappershantering
 • Bättre överblick
 • Snabbare fakturering
 • Sänkta kommunikationsavgifter
 • Full spårbarhet
 • Minskade felkällor
 • Integration med annan fordonsutrustning
 • Integration med affärssystem

Optimera transporter med mobil orderhantering

MobiRoute är en produkt för distribuerande företag, både för endast leveranser och där chauffören agerar som säljare och fordonet är ett rullande lager. Via en effektiv GPRS-kommunikation kopplar MobiRoute samman ert affärssystem med chaufförens fordonsdator. Det betyder att chauffören får ut ruttlistor elektroniskt, samt rapporterar försäljning, leverans och beställning direkt mot hemmasystemet.MobiRoute finns anpassat för Bulk & Tank och Livsmedel.

Man slipper manuell inmatning med de felkällor det kan medföra. Fler fördelar är bl a kraftigt sänkta kommunikationsavgifter, mindre pappershantering och bättre överblick.

MobiRoute finns anpassat för Bulk & Tank och Livsmedel.
Inloggning
Orderlista
Nästa kund/aktuell kund
Hämta/leverera
Skapa nu order
Tillägg till order
Godsinformation
Signatur på skärm, utskrift
Meddelandehantering
Inställningar
Streckkodssystem
Inloggning
Orderlista/ruttlista
Nyförsäljning
Försäljning mellan fordon
Rabatter
Tillägg till order
Lagerstatus
Beställning till fordon
Inventering
Signatur på skärm, utskrift
Streckkodssystem
Minskad administrationskostnad
Ökad effektivitet
Förbättrad kundservice
Minskad pappershantering
Bättre överblick
Snabbare fakturering
Sänkta kommunikationsavgifter
Full spårbarhet
Minskade felkällor
Integration med annan fordonsutrustning
Integration med affärssystem
Martinsen Transport och Scan Tank valde en komplett mobil fordonslösning från MobiOne och Motorola för ökad säkerhet, bättre körplanering och minskad miljöpåverkan.

Lösningen från MobiOne består av MobiRoute, MobiNav Pro, MobiEco, MobiTrack Web, MobiISA och MobiBlack Spots, samt Motorola On-board computer och ger bl. a fördelar som realtids-kommunikation, ökad säkerhet, minskad administration, minskad miljöpåverkan och minskat underhåll.

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss.
Skicka
811