MobiTemp App - Digital mätning av produktens temperatur

MobiTemp App

Varför välja MobiTemp App?
  • Modernt sätt att kontrollera och bevisa produkttemperatur
  • Digital inskickning av temperaturdata, trådlöst eller via USB
  • Enkelt att följa branschriktlinjerna för fryst och kyld mat
  • Temploggar alltid redo vid kontroll och certifiering
  • Spar tid, bli mer effektiv och öka mätkvaliteten
  • Effektiviserar uppföljning KPI/Nyckeltal

Modernt och effektivt sätt att mäta produkttemperatur
Världsunik app och anpassad instickstermometer ökar tillförlitligheten. Kontrollören guidas "steg för steg" enligt rutin satt upp av Svensk Dagligvaruhandels branschriktlinje "Rätt temperatur under lagring och transport för kylda och frysta livsmedel". Anslut trådlös insticktermometer eller USB-sensor för digital överföring av temperatur.

Automatisk omräkning av yttemperatur till produkttemperatur.
Koppla mätvärden av produkt-temperatur med lufttemperatur under transport.
Automatisk inskickning och lagring av data. Ingen pappershantering.
Med vår anpassade mätsensor blir arbetet enklare, samtidigt som tillförlitligheten ökar då inga egna inmatningar behövs. Mätsensorn kopplas till mobilen och kontrollören mäter själva godset enligt uppsatta rutiner.
I enlighet med branschriktlinjerna visar appen pedagogiskt hur mätningen ska utföras. Vid inmatning leds man genom olika steg och det är lätt att backa för att kontrollera eller ändra en inmatning. Data som sparas är bl a produkttemperatur, ID för personen som registrerat samt tidsstämplar. För snabbare hantering vid avvikelser kan en extra larmfunktion konfigureras i MobiTemp App.

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss.
Skicka
811