MobiTemp App - mäter produkttemperaturen

MobiTemp App

Varför välja MobiTemp App?
  • Modernt sätt att kontrollera och bevisa produkttemperatur
  • Logisk och pedagogisk - Tydligt arbetsflöde i appen
  • Automatisk inskickning och lagring av data
  • Enkelt att följa branschriktlinjerna för fryst och kyld mat
  • Temploggar alltid redo vid kontroll och certifiering
  • Ingen pappershantering
  • Loggar temperatur, GPS-position, tid, ID (signatur) mm
  • Spar tid, bli mer effektiv och öka mätkvaliteten
  • Stickkontroll temperaturkänsliga varor: livsmedel, medicin mm

Med vår världsunika USB sensor och app mäter personalen enkelt temperatur på inkommande/utgående gods. MobiTemp App registrerar tid, position och temperatur i appen. Temperaturdatan överförs från sensorn direkt till ert eget kvalitetssystem eller vår portal. Appen räknar automatiskt om yttemperatur till uppskattad produkttemperatur, enligt Svensk Dagligvaruhandels branschriktlinjer för fryst och kyld mat "Rätt temperatur under lagring och transport". Mätvärdet för produkttemperaturen kan sedan kopplas med mätvärden för lufttemperaturen under transport och en rapport som visar hela kylkedjan kan signeras och överlämnas. MobiTemp App passar utmärkt för stickkontroll av temperaturkänsliga varor så som livsmedel och medicin tex vaccin.

Automatisk omräkning av yttemperatur till produkttemperatur.
Koppla mätvärden av produkt-temperatur med lufttemperatur under transport.
Automatisk inskickning och lagring av data. Ingen pappershantering.
Med vår anpassade mätsensor blir arbetet enklare, samtidigt som tillförlitligheten ökar då inga egna inmatningar behövs. Mätsensorn kopplas till mobilen och kontrollören mäter själva godset enligt uppsatta rutiner.
I enlighet med branschriktlinjerna visar appen pedagogiskt hur mätningen ska utföras. Vid inmatning leds man genom olika steg och det är lätt att backa för att kontrollera eller ändra en inmatning. Data som sparas är bl a produkttemperatur, ID för personen som registrerat samt tidsstämplar. För snabbare hantering vid avvikelser kan en extra larmfunktion konfigureras i MobiTemp App.

Boka demo

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss.
Skicka
811