MobiOne - Produkter

MobiNav

Varför välja MobiNav?
  • Kortare körsträckor
  • Minskade felleveranser
  • Minskad stress
  • Ökad säkerhet
  • Reducerade driftskostnader
  • Minskade miljöutsläpp

MobiNav är en enklare version av navigeringsstöd jämfört med MobiNav Pro. Denna hjälper chauffören att hitta rätt med hjälp av avancerad teknologi som GPS och elektroniska kartor i tablet/smarttelefon. Navigationen använder appar som tillexempel GoogleMaps eller Waze, vilket gör att den föreslagna vägen också anpassas till det aktuella trafikläget. MobiNav är helt integrerad med orderhanteringen, vilket innebär att närmaste vägen till nästa adress automatiskt visas. Chauffören kan enkelt skifta mellan Navigering och Aktuell kund. Det finns möjlighet att kunna välja mellan båda dessa versioner i samma applikation beroende på vilket behov chauffören har vid en specifik körning.

Vägvisning till nästa hämta/lämna
Röststyrning
Hämta/visa aktuell position
Spara kundposition
Varning om hämta/lämna är på fel adress
Kortare körsträckor
Minskade felleveranser
Minskad stress
Ökad säkerhet
Reducerade driftskostnader
Minskade miljöutsläpp

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss.
Skicka
811