Norsk Hydro Olje väljer MobiOne för nästa generations "On Truck Computer"-system