Rang-Sells i Norge väljer MobiOne som leverantör av mobilt datasystem för container- och återvinningstransporter