Färdig Betong AB väljer MobiOne som leverantör av mobilt datasystem för sina betongtransporter