BST investerar för ökad kontroll och lägre miljöpåverkan