Uppskattat och intressant seminiarium om effekter och vinster vid obruten kylkedja