MobiOne hjälper Helsingborg stad att nå sina högt uppsatta mål