logo 103x160px

MobiTemp – Temperaturövervakning och obruten kylkedja | MobiOneMobiTemp App
– mobil temperaturuppföljning av kyltransporter garanterar obruten kylkedja

Med MobiTemp App är det enkelt för personalen att mäta och registrera produkttemperaturen manuellt, vid t.ex. lastning och lossning eller då andra behov att addera mätvärden uppstår. Mätvärdena registreras i appen som automatiskt räknar om yttemperatur till uppskattad produkttemperatur enligt rådande branschriktlinjer. Mätvärdet för produkttemperaturen kan sedan kopplas med mätvärden för lufttemperaturen under transport och en rapport som visar hela kylkedjan kan signeras och överlämnas.Egenutvecklad temperatursensor anpassad till mobilen

Med vår anpassade mätsensor blir arbetet enklare, samtidigt som tillförlitligheten ökar då inga egna inmatningar behövs. Mätsensorn kopplas till mobilen och kontrollören mäter själva godset enligt uppsatta rutiner.

Obruten kylkedja och produkttemperatur med MobiTemp App
Enkel att använda

I enlighet med branschriktlinjerna visar appen pedagogiskt hur mätningen ska utföras. Vid inmatning leds man genom olika steg och det är lätt att backa för att kontrollera eller ändra en inmatning. Data som sparas är bl a produkttemperatur, ID för personen som registrerat samt tidsstämplar. För snabbare hantering vid avvikelser kan en extra larmfunktion konfigureras i MobiTemp App.


 •  

  • Automatisk omräkning av yttemperatur till produkttemperatur.
  • Koppla mätvärden av produkt-temperatur med lufttemperatur under transport.
  • Automatisk inskickning och lagring av data. Ingen pappershantering.

   

   

   

  Enkelt att mäta och registrera produkttemperaturen av gods vid transport - temperaturövervakning | MobiTemp App
  Enkelt att mäta och registrera produkttemperaturen av gods vid transport - temperaturövervakning | MobiTemp App
  Enkelt att mäta och registrera produkttemperaturen av gods vid transport - temperaturövervakning | MobiTemp App
 •  

  • Lätt och modernt sätt att kontrollera produkttemperatur
  • Logisk och pedagogisk
  • Tydligt arbetsflöde i appen
  • Dokumentation i molnet i enlighet med rådande branschriktlinjer.
  • Enkelt att följa de nationella branschriktlinjerna för fryst och kyld mat
  • Extra larmfunktion
  • Koppling mot orderhantering MobiRoute/MobiDeliv

 

MobiOne AB

Tranebergsstrand 12
167 40 Bromma

+46 (0) 8 585 009 77
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

MobiOne | GuldBolag - Sveriges starkaste företag