logo 103x160px

Några av våra referenser

För MobiOnes kunder är logistiken en avgörande faktor för framgång. Vi arbetar med företag inom exempelvis livsmedel, återvinning och drivmedel.


Carrier Transport | Mobila fordonslösningar från MobiOne

Carrier Transport AB startade 1983 och är en heltäckande leverantör inom lager, logistik och distribution. För att optimera och planera sina rutter har man installerat MobiTrack i samtliga 160 fordon, och MobiTemp i sina kylbilar för att kunna följa och garantera kvaliteten på sina temperaturkänsliga varor.

Kyl- och frysexpressen | mobila fordonslösningar från MobiOne

Kyl- och Frysexpressen startade redan 1897 och drivs idag av fjärde generationen Jansson, och har som vision är att vara Sveriges ledande åkeri när det gäller att minimera miljöpåverkan. Man har valt MobiTrack för att optimera och planera sina rutter, och MobiTemp för att kunna följa och garantera kvaliteten på sina temperaturkänsliga varor.

Bergendahls | mobila fordonslösningar från MobiOne

Bergendahls Food är en av Sveriges ledande aktörer inom dagligvaruhandeln och driver såväl partihandel som de egna butikskedjorna City Gross och EKO. City Gross Matkasse är populär med en ständigt växande kundkrets. I lösningen ingår MobiOne’s produkter MobiPlan, MobiRoute App, MobiConvert och MobiTemp Puck.

Polfärskt | Mobila fordonslösningar från MobiOne

Polfärskt bröddistribution består av bröd som tinas på väg till butik. Polfärskt vision är att alltid kunna erbjuda konsumenten naturligt gott bröd utan konserveringsmedel, med högsta möjliga färskhet, vid varje köptillfälle. I avtalet ingår MobiTemp (övervakning och dokumentation av temperaturen på lager och i bilar), MobiTrack och MobiEco.

Norrmejerier | Mobila fordonslösningar från MobiOne

Norrmejerier är Sveriges nordligaste mejeriförening. Årligen förädlar man drygt 200 miljoner kg mjölk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. Norrmejerier har valt MobiTemp för temperaturövervakning av fryst och kylt vid lagring, och vid transport från mejeri till kund.

Liba Bröd | Mobila fordonslösningar från MobiOne

LibaBröd är ett familjeföretag i Göteborg som bakar bröd, piroger, alla sorters konditorivaror, samt det egna orientaliska tunnbrödet. LibaBröd levererar till de flesta matbutiker i sydvästra Sverige. För sin logistik och distribution har man valt MobiTrackWeb för bättre kontroll över reducerade kostnader och miljöutsläpp.

Budmäster i Malmö | Mobila fordonslösningar från MobiOne

Budmäster i Malmö arbetar efter devisen – Snabbt, personligt och miljövänligt. Verksamheten har noga uträknade körsträckor, samkörning av bud, energisparande körning och bra bränsleval. För att kunna möta kundernas ökande krav på tempersturövervakning av godset som transporteras har de investerat i MobiTemp. Nu har de en lösning som uppfyller både lagkraven, branschriktlinjerna och alla kundernas krav. Lösningen man valt är MobiTrackWeb och MobiTemp (för övervakning och dokumentation av transporttemperaturen).

pagen

Pågen, ett familjeföretag i fjärde generationen med bagerier i Malmö och Göteborg, har som mål att vara det naturliga valet för kund och konsument. Med MobiTrack Web får man ett effektivare logistikupplägg. Det resulterar i mer exakta leveranser som ökar kvaliteten på produkterna i butik, samt ökad lönsamhet genom lägre administrationskostnader och statistik för uppföljning av faktiska leveranskostnader.

bellmans 110px

Bellmans Åkeri & Entreprenad AB är en åkeri- och maskinförmedlingscentral med verksamhet i Stor-Stockholm och Mälardalen. Bellmans hyr ut lastbilar och entreprenadmaskiner med förare inom bygg- och anläggningssektorn. Lösningen från MobiOne består av MobiDeliv, MobiEco, MobiNav Pro och MobiTrack som ger effektiv transportplanering, ökad säkerhet, minskad administration och minskad miljöpåverkan.

logo st1 100x60px

Energibolaget St1 OY är ledande inom miljömedveten energi och har som vision att utveckla lönsamma energilösningar som skonar miljön. St1 har över 650 bensinmackar i Finland, Sverige, Norge och Polen. För sin logistik och distribution i Sverige och Norge har man valt den utökade systemlösningen MobiRoute OTC (On Truck Computer) och MobiEco.


Swea Energi är ett svenskt familjeföretag med säte i Kungsbacka som arbetar med försäljning av petroleumprodukter i hela Sverige, i huvudsak eldningsolja och diesel. För hela sin fordonsflotta har man valt MobiOnes mobila logistiklösning MobiRoute.


Oluf Lorentzen AS är Norges ledande importör av delikatesser från hela världen och har över 1.300 produkter från 130 olika underleverantörer i sitt sortiment. Oluf Lorentzen, som har fokus på matglädje och matupplevelser och en målsättningen att ständigt leverera produkter av högsta kvalitet för en kräsen målgrupp, har valt den mobila lösningen MobiWham för sin lagerhantering och logistik.


Franzefoss AS har nästan 100 års erfarenhet inom stenkross, betong, asfalt och återvinning. Sedan 2005 driver Franzefoss vidare de båda delarna Franzefoss Pukk AS och Franzefoss Gjenvinning AS, och levererar till byggindustrin, bygg- och anläggning, offentlig sektor och lantbruk. I leveransen ingår standardmjukvaran MobiDeliv, navigationsfunktionen MobiNav med integrerad GPS samt MobiCom som är en funktion som gör att chauffören kan ta kort med Motorola handdatorn av avvikelser och fel vid uppdraget.


Tomwil AS startades 1 juli 1999 i Alnabru, Oslo av Tom Wilhelmsen. Familjen Wilhelmsen har 40 års erfarenhet inom transport, uthyrning av containrar, källsortering och återvinning. Lösningen Tomwil valt omfattar handdatorer inklusive all kringutrustning, fordonsdatorer för uppföljning av bränsle samt kommunikation för MobiOnes lösningar MobiDeliv, MobiNav, MobiTrack, MobiEco och MobiConvert som är ett komplett mobiltdatasystem för företag med verksamhet inom container och komprimatorstransporter.


Gausdal Landhandleri AS startades av bröderna Torleif och Asbjörn Seielstad 1938, och är idag Norges största byggvaruhus som inte tillhör någon större kedja. Gausdal Landhandleri finns på 9 orter och har ca 300 anställda. För att nå sina höga krav på kundservice och tillgänglighet av varor valde man MobiWham för lager- och logistikflöden.

Fazer 100px

Familjeföretaget Fazer grundades år 1891 när karl Fazer öppnade sitt första konditori i Helsingfors. Idag erbjuder Fazer-koncernen måltidstjänster och bageriprodukter och har affärsverksamhet i åtta länder. I samband med Fazers förvärv av Lantmännen Färskbröd fick MobiOne fortsatt förtroende och man investerade i MobiRoute för leverans- och säljstöd med 230 nya mobila användare.

iss logo 110px

ISS är Sveriges och nordens största tjänstekoncern med 12 000 resp. 42 000 medarbetare, och med en mängd tjänsteområden: FM, fastigheter, mat & dryck, städning, kontor, trafiktjänster. För sin mattverksamhet har ISS Facility Services investerat i MobiRoute och handdatorer från Motorola. Därmed kan man planera sina körningar på ett mer effektivt och dynamiskt sätt.

ragnsells

Ragn-Sells är ett av Sveriges största miljö- och återvinningsföretag och marknadsledande inom ett flertal segment. De behandlar och återvinner restprodukter och avfall från kommuner, industrier och hushåll vid ett stort antal återvinningsanläggningar. De tar hand om farligt avfall, utför miljöutredningar och livscykelanalyser. De säljer och förmedlar återvunna restprodukter.

fardigbetong

Färdig Betong är Sveriges största betongleverantör. De levererar fabriksbetong till broar, tunnlar, vägar, hus och andra samhällsgrundande stora objekt. I leveransen ingår MobiOnes produkter MobiNav, MobiTrack, MobiConverte, MobiConnect och MobiCom som är ett komplett mobildatasystem för företag med verksamhet inom betongtransporter. Handdatorer från Intermec och även utbildning och projektledning.

delicato logo

Delicato AB som är Nordens största tillverkare av konditorivaror utrustar sin fordonsflotta med ett helt nytt system från MobiOne. I leveransen ingår MobiOnes standardmjukvara MobiRoute för distribution av bl.a. färksvaror, handterminaler från Intermec, skrivare samt kommunikationslösning för dataöverföring via GPRS.

sydsten logo

AB Sydsten är den ledande utvecklaren, tillverkaren och leverantören av krossprodukter och fabriksblandad betong, med tillhörande kringtjänster, i Skåne och Halland. Den avancerade logistiklösningen omfattar följande standardmjukvara från MobiOne
  • MobiRoute för orderhantering
  • MobiConvert och MobiConnect för kommunikation och integration mot affärssystem
  • MobiTrack för realtidspositionering av fordonen
  • MobiNav som integrerar fullt navigationsstöd direkt i handdator
  • Handdator med tillhörande skrivare från Intermec

skanska

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Logistiklösningen från MobiOne innefattar MobiConvert och MobiConnect för kommunikation och integration mot affärssystem, och MobiNav som integrerar fullt navigationsstöd direkt i handdatorn.

hydro logo

Norsk Hydro AB levererar eldningsolja och diesel till villaägare, fastighetsägare, industrier och lantbruk över hela Sverige. De är idag en av Sveriges största leverantörer av eldningsolja.

I leveransen ingår MobiOnes standardlösning MobiRoute, en anpassad standard lösning för mobil fordonskommunikation för oljadistribuerande företag, samt navigationsmjukvaran MobiNav med integrerad GPS, samt handdatorer från Intermec.

dinx logo small

din-X är ett svenskt bensinbolag med huvudkontor i Helsingborg och har sålt och distribuerat bensin i Sverige sedan 1961. De finns idag på 150 orter och antalet stationer ökar hela tiden. din-X har en tydlig profil där det låga priset, tillgängligheten och friheten att välja betalnings- medel är det viktiga. Omfattande distribution kräver effektiva logistiklösningar med modernt IT stöd, därför har din-X valt MobiOnes lösning MobiRoute.

I leveransen ingår standardmjukvara MobiRoute för distribution av bl.a. olja, handterminaler från Intermec, skrivare samt kommunikationslösning för dataöverföring via GPRS.

bramhults logo

Brämhults Juice, den enda leverantören av färskpressad, opastöriserad juice i Norden, har valt MobiOne som leverantör av komplett mobil logistiklösning till sina sälj- och distributionsbilar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Färksvaruförsäljning och -distribution kräver effektiva logistiklösningar med modernt IT stöd, därför har Brämhults Juice valt MobiOnes lösning MobiRoute.

I leveransen ingår MobiOnes standardtextmjukvara MobiRoute för distribution av bl.a. färksvaror, handterminaler från Intermec, skrivare samt kommunikationslösning för dataöverföring via GPRS.

hrrlogo

Med sina 20 bilar och 3000 containers transporterar Hedmark Renovasjon & Resirkulering A/S alla typer av avfall. Dessutom erbjuder HRR tjänster som t.ex containersevice, rådgivning och avfallsmottagning i egen anläggning. I leveransen ingår MobiOnes standardtextmjukvara MobiDeliv. I lösningen ingår förutom ordersänding till bilarna även GPS för effektiv transportledning på kontoret.

vs logo

Vin och Sprit, ett av världens största alkoholdryckesföretag, valde MobiOne som leverantör av komplett mobil logistiklösning till sina distributionsbilar i Sverige. I leveransen ingick MobiOnes standardmjukvara MobiRoute för distribution av drycker, handterminaler från Intermec, skrivare samt kommunikationslösning för dataöverföring via GPRS.

logosydenergi

Sydenergi AB är ett nystartat oljebolag sedan oktober 2006. De har sitt huvudkontor i Malmö och sin smörjoljefilial som ligger i Tomelilla. De har fått förtroendet att betjäna 15 000 före detta Preemkunder i Skåne och Blekinge. De är ett regionalt företag med en ambition att ha en nära relation till sina kunder med snabb och hög servicegrad i sina leveranser. Lösningen omfattar MobiRoute, som är en standardlösning för mobil fordonskommunikation för oljadistribuerande företag, samt navigationsfunktionen MobiNav med integrerad GPS och navigationsstöd. Handterminaler från Intermec samt kommunikationslösning för dataöverföring över GPRS nätet.Coca-Cola Drycker Sverige AB producerar, distribuerar och säljer icke alkoholhaltiga drycker på den svenska marknaden. För bränsle- och driftsuppföljning av sina fordon använder Coca-Cola Drycker Sverige AB den mobila datorlösningen MobiEco som en del i en större lösning. www.coca-cola.se
 

MobiOne AB

Tranebergsstrand 12
167 40 Bromma

+46 (0) 8 585 009 77
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

MobiOne | GuldBolag - Sveriges starkaste företag